งานสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดงานสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่    เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ zoom meeting

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดงานสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่    เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ zoom meeting พิธีเปิดงานโดย

นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาโครงการ และรายละเอียดของโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจโรงงานอุตสาหกรรม และยืนยันที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ต่อไป

 

 

Skip to content