มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW)
เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรการเรียน

แนะนำบทเรียน
แนะนำบทเรียน
แนะนำบทเรียน
บทเรียนที่ 1
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD)

  4.50 น.    จำนวน 5 สไลด์       

5.1 การกำกับดูแลองค์กร (Organizational governance)

  3.25 น.    จำนวน 5 สไลด์  

5.2 สิทธิมนุษยชน (Human rights)

  8.44 น.    จำนวน 20 สไลด์  

5.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices)

  7.39 น.    จำนวน 16 สไลด์  

5.4 สิ่งแวดล้อม (The environment)

  9:23 น.    จำนวน 16 สไลด์  

5.5 การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices)

  5.27 น.    จำนวน 11 สไลด์  

5.6 ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues)

  14.06 น.    จำนวน 25 สไลด์  

5.7 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)

  10.27 น.    จำนวน 21 สไลด์  

บทเรียนที่ 2
6.1 นโยบาย โครงสร้าง การเสริมสร้างความรู้ และการฝึกอบรม

  4.59 น.    จำนวน 8 สไลด์  

6.2 การทบทวนสถานะเริ่มต้น

  8.10 น.    จำนวน 13 สไลด์  

6.3 กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

  5.22 น.    จำนวน 16 สไลด์  

6.4 ข้อร้องเรียน

  4.51 น.    จำนวน 7 สไลด์  

6.5 การวิเคราะห์และจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสีย

  11.33 น.    จำนวน 12 สไลด์  

6.6 การสานเสวนา และการสื่อสาร

  4.04 น.    จำนวน 11 สไลด์  

6.7 แผนงาน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

  10.51 น.    จำนวน 11 สไลด์  

6.8 การติดตามผล และการทบทวน

  3.19 น.    จำนวน 5 สไลด์  

6.9 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

  3.50 น.    จำนวน 4 สไลด์  

บทเรียนที่ 3
การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม-แนะนำระบบสารสนเทศ ขึ้นทะเบียน

  9.20 น.    จำนวน 10 สไลด์  

บทเรียนที่ 4
แนะนำระบบสารสนเทศ- การจัดส่งรายงาน

  5.45 น.    จำนวน 5 สไลด์  

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้