การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2566

 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2566 

📣ขอเชิญชวนโรงงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2566

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566
📍กรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/3wpRkIX


📍(รายละเอียด https://bit.ly/3GnTdu8 )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (กรอ.)
☎️โทร. 0-2430-6310 ต่อ 1903
– หน่วยทวนสอบฯ (บริษัท UAE)
☎️โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3200 (คุณอธิกา) หรือ 3206 (คุณสุกันยา)

 
Skip to content