ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2567(หมายเหตุ: กลุ่ม CSR-DIW Continuous ต้องเคยได้รับรางวัล CSR-DIW ในปีใดก็ได้) สมัครได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 30 มกราคม 2567📍กรอกใบสมัครได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLScpBtrNg3…/formResponse

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม– กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (กรอ.)☎️โทร. 0-2430-6310 ต่อ 1903– หน่วยทวนสอบฯ (บริษัท UAE)☎️โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3200 (คุณอธิกา), 3206 (คุณสุกันยา)

Skip to content