ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส (รุ่นที่ 2

อ่านต่อ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (ดำเนินการทดสอบโดย กรอ.) ครั้งที่...

อ่านต่อ
Skip to content