ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR
สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบ ได้ดัง link
https://drive.google.com/drive/folders/1cdUmLKKhl6FeHCm7HcCLyWhhUEVk8dh4?usp=sharing

ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ Mail : trainingcsr.uae@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206
คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200

Skip to content