รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วม โครงการ CSR-DIW

ประจำปี 2567 เป็นครั้งแรก

รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วม โครงการ CSR-DIW
ประจำปี 2567 เป็นครั้งแรก
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2567
สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินพิจารณา คณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อแนะนำการเตรียมข้อมูลและเอกสารในการสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1Is-tWm9rHCBeTXuuW5S8PwML25FmgLe-?usp=sharing)
 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZE6-Y732tYHLYE_niDpM_P4_lV0IIccYmXiS3KA_NfX5B4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
E-mail: csrdiw2567@gmail.com
☎️โทร. 0 2430 6310 ต่อ 1903 (คุณรักชัย)
หรือ โทร. 086-7202725

 

Skip to content