หน่วยงานฝึกอบรมและทดสอบ

หน่วยงานฝึกอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้าน CSR ประจำโรงงาน จะมี 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. หน่วยจัดอบรม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE)
โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 3206 (คุณสุกันยา)
0-2763-2815 (คุณอธิกา)
E-mail : trainingcsr.uae@gmail.com
2. หน่วยจัดอบรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 814 (คุณภูวนัย)
0-2617-1727 ต่อ 815 (คุณกุลวรา)
โทรสาร : 0-2617-1704
E-mail : puwanai@masci.or.th
3. หน่วยจัดอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป่วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ : 0-2564-4440-79 ต่อ 1330
08-0289-8191 (คุณเพ็ญจันทร์)
E-mail : –

Skip to content