หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

  • เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  (PDF)
  • รูปแบบจัดทำรายงาน ประจำปี 2565 (PDF)
Skip to content