กำหนดการจัดทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ประจำปี 2566

กำหนดการจัดฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ของหน่วยฝึกอบรมฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  •  รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
    (ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)
  • รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
    (ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)
  •  รอบที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
    (ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
Skip to content