กำหนดการจัดฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ของหน่วยฝึกอบรมฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนดการจัดทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ประจำปี 2566 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Skip to content