ขอเชิญชวนโรงงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี 2566

📣ขอเชิญชวนโรงงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี 2566
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566
(แนะนำการกรอกใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1-9TrkXx3HQx7sppHeMUeI-ytQ5ByN8jk?usp=share_link )

หมายเหตุ : สำหรับโรงงานที่ยังไม่เคยดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

☎️โทร. 0-2430-6310 ต่อ 1903
บริษัทที่ปรึกษา (UAE)

☎️โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3215 (คุณจันทร์หอม)

☎️โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3206 (คุณสุกันยา)
 
 
Skip to content