ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมและโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

Skip to content