รับสมัคร!!! โรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ 2565

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. 2565

Skip to content